hakkimizda background_edited.jpg

DEMOKRASİ KONFERANSI

HAKKINDA

NEDİR
AMAÇ
NASIL

NEDİR

“Süreci ürünün kendisi kılmak” şiarıyla yola çıkan DK, şimdilik, temel ilke ve hedeflerini referans alan hem kendini hem de araçlarını hedefleri doğrultusunda güncelleyebilen kuşatıcı, içerimci, esnek, sarmal, anonim, akışkan, geçirgen, otonom ağlar ağı olarak tanımlanabilir. 

 

DK, 21 çalışma alanı üzerinden “halkçı seçenek”in kristalize hale gelmesini sağlayarak Rıza Türmen’in ifadesiyle “siyasetin, siyasal partilerin aktörü olduğu iktidar ilişkileriyle sınırlı” olmadığı göstermiş oldu. Demokrasi Konferansı; ekmek, adalet, özgürlük talep edenlerin birbirlerini duyduğu, ortak hedeflerini billurlaştırdığı, demokratik siyasetin somut bir örneği. DK, çalışma alanlarının sözleriyle siyasetin siyasiler, siyasi partiler dışında yakıcı sorunların içinden gelenlerin sözlerini toplumsallaştırdıkları bir olanak yarattı. DK, ortak sorunları ve benzer hedefleri olanların yan yana oldukları, birbirlerini duydukları, ortak söz ürettikleri bir tür demokrasi zemini ya da platformu olarak şekillenmekte.   

 

DK’nin kurucu öğeleri, yakıcı sorunların içinde mücadele edenlerden, hak talebinde bulunlanlardan oluşmakta. DK’yi hazırlayanlar, içerikleri üretenler, sözleri kuranlar, kurdukları sözleri toplumsallaştıranlar, konferansın bizzat kendisiydi.

AMAÇ

Başlangıçta “Haziran ayında adı şimdilik “Demokrasi Konferansı” olan etkinlikle ağın bileşenlerini bir araya getirmek, etkileşimlerini sağlamak ve mücadeleyi ortaklaştırmak.”  olarak belirlenen amaç, kısmen hasıl oldu. Şimdi, sıra bir araya gelen mücadele dinamiklerini bir arada tutacak işler, sürdürülebilir bir mekanizma için tartışma zemini yaratarak süreci güçlendirmeye geldi. Bunun için DK’ye katılanları bir arada tutarak yeni katılımlarla güçlendirmek; mücadele dinamiklerine omuz vermek; benzer taleplerden oluşan mücadele ağları oluşturmak, DK’nin amacını gerçekleştirecek hedefler arasında sayılabilir. Bununla “halkçı seçenek”in güçlenerek belirginleşmesi murad edilmektedir.

NASIL

25 Ocak 2021’de başlayan süreci sürdürülebilir kılacak mekanizma, DK 1.0’ın üzerine inşa edilebilir. DK, sürece can verenlerden oluşan “Eşgüdüm”ün tanımlanıp görevlendirilmesiyle çalışmalarını sürdürür. Eşgüdüm, çalışma alanlarına emek verenlerden ve sekreterya üyelerinden oluşur. Eşgüdüm’de bulunan bütün üyeler en az bir en çok üç çalışma alanında görev alabilirler. Çalışma alanı kolaylaştırıclarından 12 kişi rotasyona bağlı şekilde sekreteryada görev alırlar. Sekreterya ile Eşgüdüm, DK’nin akışkan, esnek, otonom ağlar ağı olmasından hareketle her çalışma ağının kendi bileşenleriyle içerikler üretip bunları toplumsallaştırmalarına, bir ilke olarak kolaylaştırıcılık ve eşgüdüm sağlayarak katkıda bulunur. DK, aynı zamanda çalışma alanlarını, diğer çalışma alanlarıyla kesiştikleri problemler, talepler özelinde birlikte içerik üretmeye teşvik eder.